6977449008 Θέμιδος 6, Δράμα miriam_ganem@yahoo.gr
hero imagebanner imagebanner image


Γάνεμ Μύριαμ & Συνεργάτες
Τεχνικό γραφείο Δράμα

_____
οικοδομικές άδειες

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πάντα με υπευθυνότητα & συνέπεια την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργείας καταστημάτων αλλά και επαγγελματικών χώρων.

Αναλαμβάνουμε όλες τις γραφειοκρατικές εργασίες, συντάσουμε τις μελέτες και τα σχεδιαγράματα που χρειάζονται που απαιτούνται απο τις αρμόδιες αρχές όπως είναι η πολεοδομία, ο δήμος, το υγειονομικό, η πυροσβεστική και άλλα, ώστε να λάβετε την απαραίτητα άδεια για την επιχειρήση σας.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης. Έτσι εξασφαλίζουμε την έγκριση απο τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

 

Πότε απαιτείται άδεια δόμησης;

Άδεια δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:
α. Κατεδάφιση κατασκευών
β. Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
γ. Τοποθέτηση ικριωμάτων.
δ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
ε. Τροποποίηση ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
στ. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης.
ζ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης που δεν ορίζεται αλλιώς στον νόμο.
η. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται διαφορετικά.
θ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία σας.

...