6977449008 Θέμιδος 6, Δράμα miriam_ganem@yahoo.gr
hero imagebanner imagebanner image


 


Γάνεμ Μύριαμ & Συνεργάτες
Τεχνικό γραφείο Δράμα

_____
τακτοποίηση αυθαιρέτων


Το γραφείο της Γάνεμ Μύριαμ, αναλαμβάνει διαικπεραίωση τακτοποίησης αυθαιρέτων. 

Στην τακτοποίηση αυθεραίτου, αποτυπώνουμε νομικά την ήδη υπάρχουσα κατασκευή και την συγκρίνουμε με την κατασκευή που προβλέπεται στα σχέδια.

Η διαδικασία της τακτοποίησης είναι πολύ σημαντική διότι μπορείτε να αποφύγετε πρόστιμα τα οποία θα πρέπει να καταβάλετε εφόσον σας γίνει καταγγελία.

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία σας.

...