6977449008 Θέμιδος 6, Δράμα miriam_ganem@yahoo.gr
hero imagebanner imagebanner image


Γάνεμ Μύριαμ & Συνεργάτες
Τεχνικό γραφείο Δράμα

_____
ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτων

 

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου – Ακινήτου;

 

Ως Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ορίζεται ο φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου/ ακινήτου με αναφορά στον Κωδικό Αριθμό Eθνικού Kτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου. Με την απόκτηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας το ακίνητο θα είναι Πλήρως Νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης, ενοικίασης κλπ.

Με αυτή την υποχρεωτική από τον νόμο διαδικασία, κάθε ιδιοκτήτης έχει γνώση για την νομιμότητα του ακινήτου του καθώς και την ενεργειακή του κατάταξη, έχει φάκελο με τα σχέδια του ακινήτου και γνώση για την στατική του επάρκεια.
Εξουσιοδοτημένος μηχανικός συμπληρώνει ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Σκοπός της ΗΤΚ είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία σας.

...